B (OTOMATİK) Sınıfı Ehliyet

Doğru adres, doğru karar!

Başvuru Şartları:

-18 yaşına girmiş ve okur yazar belgesi olmak.

- Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,

- Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Otomatik vitesli ehliyet belgesi alan kişiler manuel araç kullanamazlar.

Otomatik vitesli  ehliyet belgesi alan kişiler manuel araç kullanamazlar.

B sınfı otomatik vites ehliyetine sahip olanlar otomatik vitesli otomobil ve kamyonet kullanabilir.