Duyuru

Gerekli Evraklar
Gerekli Evraklar

– Diploma veya Diploma yerine geçen belge (Öğrenim Belgesi,tasdikname) (En az ilkokul mezunu olmak zorunludur.

İlkokul 4.sınıfı bitirip 5.sınıftan ayrılanlar İlkokul mezunu sayılır)

– Son Altı Ay İçerisinde Çekilmiş 2 Adet Biyometrik Fotoğraf

– Sağlık ocağı veya sağlık  Kurumlarından Alınmış “Sürücü Olur” Raporu

– Sabıka Kaydı Beyannamesi veya Belgesi (e-devletten)